Tre saker som hände på Folk och försvar

Tre saker som hände på Folk och försvar