Mejlförbud efter arbetstid

”Att vara ständigt tillgänglig bidrar till stress”. Ingmar Tigerberg berättar om insatser för att förebygga stress.