Så har Putin stannat vid makten

Så har Putin stannat vid makten