Hur farligt är ägg för hjärtat?

Tidigare rön har sagt att max ett ägg om dagen är att föredra - stämmer det?