Handskrivet lättare på din smartphone

Ny penna gör det enklare att rita och skriva