Kvinnan upptäckte en råtta i isglassen

Alla har hört om ”råttan i pizzan” men….