Patrik Sjöberg hårda styre i “Farmen"

Styr med hård hand som storbonde