Människa mot maskin – vem kör snabbast?

Kött och blod gör upp mot mjukvara i bilduellen