Besten fångas på övervakningskameran

Det enorma djuren stryker omkring hennes hus