Här räddas de gulliga djuren från en säker död

Fenomenet gör att de fastnar i varandra