Är detta årets obehagligaste skräckis?

”Håller mig på mils avstånd”