Carolas vågade kläde väcker frågetecken – förklaringen: ”Kon åt upp bikinin”

Oväntade bikini-incidenten: ”Köper inte förklaringen”