Flera unga politiker får ta emot hat och hot

Alice Bah Kuhnke: “Det är ett hot mot hela vår framtid"