Sanders skyddas av secret service

Trumps pressekreterare ombads lämna restaurang.