Wahlberg: "Det är sensationella nyheter"

Wahlberg: "Det är sensationella nyheter"