Sommar i P1 - händelserna vi minns

Händelser från programmets historia