Nöjesparken Bakken evakueras efter brand

Vittnesuppgifter om svart rök och flammor från restaurang