Märkliga farkosten fångad på bild

Spekuleras i om det kan vara ett UFO som fångats på bild i USA