Bergstrand: ”Var långt ifrån vuxenmobbning”

Kim Bergstrand efter att ha presenterats som Djurgårdens nye tränare