Ubåten San Juan hittad efter ett år

44 besättningsmän fanns ombord