Anna Maria Corazza Bildt petas

Petas helt från Moderaternas list inför EU-valet