GWs viktdiss till Schyffert: "Sjölik"

Komikern rosar professorns humor och värme