Fartyg på grund utanför Oxelösund

Fartyget Listervik tar in vatten - 10 besättningsmän ombord