Nu kommer Tinder – för kor

Bönderna kan nu svajpa ja till nötkreatur