Människan har utrotat däggdjursart

Bramble Cay-råttan tros ha utrotats till följd av klimatförändringar– orsakade av människan. I så fall är det första gången det sker.