Fortsatt succé för KD

Ny mätning från Aftonbladet/INIZIO visar att KD går starkt framåt