Klimatdebatt: Grön Ungdom mot Centerns ungdomsförbund

David Ling (MP) diskuterar mot Magnus Ek (C)