Stöttar presidentkandidaten – genom enormt konstverk

Använder grödokonst för att visa sitt stöd