Så ska USA förhindra nya skogsbränder

Efter de stora bränderna i Paradise i Kalifornien kallas amerikanska nationalgardet in för att hjälpa till.