Hoten mot ko-bonde fortsätter: "Det är inte roligt längre"

Fyra av tio lantbrukare utsattes för hot, stöld eller vandalism förra året. När Anette delade med sig av sina erfarenheter blev det inte bättre.