Brand i enplansvilla i Sollentuna

En person förd till sjukhus