Samåkningen i backen slutar med platt fall

Lyckas med ett trippelfall