Eric, 10, släckte elden i familjens villa

När Eric i Mullsjö kom hem från skolan slog lågor upp mot fasade på baksidan av huset. Han greppande pulversläckaren och räddade huset.