”En skyldighet att skapa förutsättningar för andra”

Patrik Andersson om sin nya roll