Kan Mats Malm rädda Svenska Akademien?

Kulturpanelen om den nya ständiga sekreteraren