Guaidó: Maktövertagandet är nära

Juan Guaidó har inlett en statskupp i Venezuela.