Förseningar i tågtrafiken hela dagen

Ett spårfel orsakar förseningar och inställda avgångar mellan Stockholm och Uppsala – och felet beräknas inte kunna lösas under dagen.
– Det är enkelspårstrafik på sträckan, så det kan bli förseningar under rusningstrafiken, säger säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör vid Trafikverket.
Sträckan Stockholm-Eskilstuna har drabbats av signalfel – även där försenas tågen.