SD-politiker sågade Telias reklamfilm – ombads byta operatör

SD-representanten höll inte med om att Sverige var till "för alla" – då fick hon det här svaret.