Lena Mellins analys av Vänsterpartiets toppnamn i EU-valet

Så gick det för Malin Björk i utfrågningen inför EU-valet