Nödläge i brasiliansk stad efter översvämningar

Ett sjukhus har fått stänga ner på grund av allt regn som orsakat översvämningarna.