Övervakningsfilmen visar när meteoren slår ner

Händelsen inträffade i Australien