Swish ligger nere - miljontals drabbades

Inga betalningar kunde göras