”Färsk avföring” i vattnet tros ligga bakom smittepidemi

Tusentals norrmän sjuka av förorenade vattnet