”500 000 kvinnor kan ha sjukdomen”

Stor okunskap i vården om lipödem