Se lärarnas show – påhejas av eleverna

Lerbäckskolan i Lunds lärare överaskar – igen