Julia Kronlid (SD) talar på Järvaveckan

Julia Kronlid (SD) talar på Järvaveckan