Explosionsrisk på gammalt skjutfält

Kan finnas odetonerad ammunition i området