Explosionsrisk på gammalt skjutfält på Järvafältet

Odetonerad ammunition upptäckt