Skräcken under bron – hittades i Google maps

Ser du det demoniska?