Tre döda efter att sjuvåningshus rasat

Byggnaden ska fortfarande ha varit under konstruktion när den rasade.